Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

ЭКОНОМИКА

Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Вступ
Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства
1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"
1.2 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції
1.3 Матеріально-технічне забезпечення підприємства
1.4 Вибір постачальників та організація комерційних зв’язків
1.5 Формування плану збуту продукції. Комунікаційна політика
Розділ 2. Аналіз фінансових результатів і фінансове планування на підприємстві
2.1 Аналіз фінансово-майнового стану підприємства
2.2 Формування фінансових ресурсів і плану руху грошових коштів
Розділ 3. Організація кадрової роботи підприємства
3.1 Аналіз штатного розкладу працівників підприємства
3.2 Організаційна структура управління підприємством
3.3 Оцінка плинності і планування потреби в кадрах
3.4 Система підбору і прийому на роботу нових працівників
Висновок
Приложения

Дана робота є звітом про практику по менеджменту на ВАТ Уманський завод "Мегомметр". Метою практики є вивчення процесу управління на даному підприємстві, а також розгляд практики керівництва підприємством і розробка пропозицій по її вдосконаленню.
При написанні звіту по практики були поставлені наступні цілі і завдання. Цілі: закріпити отримані знання при проходженні виробничої практики, дістати доступ до інформації про роботу комерційного відділу підприємства. Завдання: зібрати інформацію про роботу відділів підприємства, написати звіт.
У результаті звіт є комплексною оцінкою, що дає інформацію про спеціалізацію підприємства, технологічний процес, стан виробничо-господарської діяльності, сферу діяльності підрозділів. В зв’язку прогнозуються перспективи розвитку підприємства.

Список использованной литературы

Просмотров: 56