Функціонування існуючої інформаційно-керуючої системи управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків

ЭКОНОМИКА

Функціонування існуючої інформаційно-керуючої системи управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Сучасне виробництво – це складний комплекс, що поєднує в собі матеріальні, інформаційні, людські й інші ресурси, якими необхідно керувати в реальному часі, вибираючи оптимальну тактику і стратегію розвитку. Постановка менеджменту на підприємстві в невиробничій сфері про використання сучасних інформаційних технологій базується, насамперед, на чіткому розумінні задач, що повинні зважуватися за допомогою автоматизованої системи керування.
У залежності від обсягу чи виробництва послуг, виробничих і комерційних зв'язків, ефективною для вас може виявитися як складна дорогоцінна комплексна інформаційно-управлінська система, так і простої, ефективний додаток, створений вами безпосередньо в MS Office. Висока вартість програми не гарантує її ефективності для вашого підприємства. Ви можете витратити кілька тисяч доларів і не одержати належного ефекту. Наприклад, на підприємствах сільськогосподарського комплексу майже ажіотажним попитом користується бухгалтерська програма, що украй незручна і неефективна в цій галузі. У той же час більш зроблена розробка Інституту проблем інформатизації АН Росії залишається недостатньо затребуваної. Причому ситуація на ринку продовжує змінюватися на користь першого розроблювача, завдяки відмінно поставленому агресивному маркетингу.
Розроблювачами програмного забезпечення пропонуються як комплексні системи обліку і керування підприємствами, що охоплюють весь цикл бізнесу-процесу, так і спеціалізовані по одному чи декільком напрямкам, наприклад:
⦁ програми автоматизації ділових процесів, управлінського, бухгалтерського, товарного і матеріального обліку, оперативного обліку торгової діяльності розрахунку зарплати, бібліотеки нормативних документів;
⦁ системи підтримки прийнятих рішень на різних етапах розробки і впровадження, керування технологічними процесами, стратегічного і тактичного планування маркетингу;
⦁ системи спільного ведення бухгалтерського, оперативного і податкового обліку, комплексного аналізу фінансового стану, бізнесу-планування й аудита, керування кадрами, ведення документації, правової підтримки.
Придбанню комплексної системи керування підприємством повинна передувати чітка постановка задачі, розв'язуваною системою. Постановка задачі включає опис місії підприємства, паспортизацію технологічних процесів, визначення вимог до керування, підпорядкованості, зонам відповідальності, а також розробку бізнес-планів, описів бізнес-проектів і шляхів ефективного керування просуванням проектів. До основних задач входить, як планування структури бюджетування, як універсального методу керування і побудови фінансової дисципліни, так і аналіз фінансів і фінансової структури.

Список использованной литературы

1. Вензель Є.С. Дослідження операцій. – М.: Радіо, 1992 – 551 с.
2. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування. – Київ, 2003 – 431 с.
3. Карасев А.І. та інші. Математичні методи та моделі в плануванні.-М.: Економіка, 1987 – 240 с.
4. Кочура Є.В. Конспект лекцій з курсу МДО – 1 та МДО -2 для студентів всіх спеціальностей. – Дніпропетровськ УДХТУ.
5. Кремер Н.Ш. Дослідження операцій в економіці. – М.: ЮНІТІ, 2000. – 642 с.
6. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» (електробезпека).
7. Первозванський О.О. «Математичні моделі в управлінні виробництвом» – М.: Наука, 1985. – 615 с.
8. Піддубний В.В., Бубуйок О.О, Жадан С.В. Основи загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. – Київ: Профінформ, 2002. – 305 ст.
9. Райзберг Б.А. Програмно-цільове планування в управлінні – М.: ІНФРА – М, 2002 – 428 с.
10. Статут Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювань України. Затверджено рішенням правління Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювань України. Протокол №2 від 13 червня 2000 р. Голова правління Кравчук І.І. м. Київ.
11. Наказ «Про затвердження Положення про управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювань України у Дніпропетровській області» від 04.10.2001 року. в.о. директора О. Сітало, м. Київ;
12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 №1105-XIV (із змінами, внесеними згідно із Законами №2180-III (2180–14) від 21.12.2000);
13. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 №2272;
14. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» від 27.04.2007 року №24;
15. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 №36 «Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2007 р. за №867/14134;
16. Таха Х. Введення в дослідження операцій., т. 1,2, – М.: Мир, 1989 – 346 с.

Просмотров: 53