Техніко-економічне обгрунтування, проектування машино-приладобудівного цеху по виготовленню деревообробних верстатів

ЭКОНОМИКА

Техніко-економічне обгрунтування, проектування машино-приладобудівного цеху по виготовленню деревообробних верстатів

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Вступ
Розрахункова частина
1. Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби
2. Визначення витрат на паливо і енергію на технологічні потреби
3. Визначення необхідних сумарних капіталовкладень для будівництва цеху
3.1. Визначення величини капіталовкладень на 1 виріб
3.2. Визначення загальної величини капіталовкладень для будівництва цеху з заданим обсягом річної програми
3.3. Визначання балансової вартості основних фондів
3.4. Результати розрахунків
4. Визначення необхідної кількості технологічного устаткування
5. Визначення чисельності працюючих
5.1. Визначення чисельності основних робітників
5.2. Визначення чисельності допоміжних робітників
5.3. Визначення чисельності ІТП
5.4. Визначення чисельності службовців
6. Визначення величини річного фонду заробітної плати цеху
6.1. Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників
6.2. Розрахунок річного фонду ЗП допоміжних робітників
6.3. Розрахунок річного фонду оплати ІТП
6.4. Розрахунок річного фонду оплати службовців
Спостережний лист ФРЧ вiце-президента з виробництва
Спостережний лист ФРЧ начальника механiчного цеху
Спостережний лист ФРЧ майстра в механiчному цеху
7.Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію устаткування
8. Визначення цехових витрат
9.Визначення повної собівартості одиниці продукції за калькуляційними статтями
10.Визначення величини прибутку від реалізації річного обсягу продукції
11.Визначення сум податків
11.1.Визначення величини ПДВ сплаченого постачальникам матеріалів і комплектуючих
11.2.Визначення величини ПДВ, який сплачуватиме підприємство в бюджет з виторгу за свою продукцію
12.Визначення ціни підприємства річного обсягу продукції
13. Визначення величини фондовіддачі
14. Визначення продуктивності праці, в т.ч. по доданій вартості
15. Визначення річної суми податку від прибутку
16. Визначення рівня рентабельності
16.1. Рентабельність одного виробу
16.2.Загальна рентабельність виробництва
17. Визначення річної економiї на умовно-постiйних витратах
18. визначення суми прибутку при збільшеному обсязі вирибництва згідно з ростом в наступному році
19. Визначаємо постійні і змінні витрати, загальні витрати
20. Визначення точки беззбитковості
Висновки
Список використаних джерел

Історія розвитку заводу розпочинається з 1893 року, коли поміщику Єфимову було даровано 500 квадратних метрів землі, на якій він і заснував механічні майстерні. В них виготовлялись фігурні огорожі, плуги для коней, ручні соломорізки і інші вироби.
Після 1920 року підприємство реконструювали і освоїли випуск деревообробного обладнання, пресів для штампування цвяхів, силосорізок, пневматичних молотків.
В 1926 році, на базі виробничих будівель, був відкритий механічний завод, який виробляв різне литво.
В 1930 році заводу було присвоєно ім’я Ф.Е. Дзержинського.
Городоцький верстатобудівний завод імені Дзержинського спеціалізувався на випуску деревообробного обладнання і автоматичних ліній, та столярно-будівельних виробів.
Завод неодноразово брав участь у виставках і ярмарках. Так в 1977 році демонстрував свою продукцію в Бухаресті на міжнародній виставці «Техноэкспонат». В 1979 році завод нагороджено Почесним дипломом Президії Торгово-промислової палати СРСР за участь в міжнародній виставці «Лесдревмаш-79». В 1980 році завод є учасником виставки-розпродажу деревообробного обладнання в місті Салоники (Греція). Продукція заводу поставляється в 30 країн світу.
В 2003 році на базі верстатобудівного заводу утворено ТОВ «Говер». Основний вид діяльності: виробництво деревообробного обладнання.
Загальна площа заводу складає 11 га, виробничі площі — 42,3 тис.кв.м. На заводі на даний час працює три цехи основного виробництва і два допоміжного. В майбутньому планується розширення заводу і нарощування об’ємів виробництва.
Технічна забезпеченість виробництва і застосування нових технологій в поєднанні з майстерністю робітників і інженерно-технічних працівників, дають можливість виготовляти високоякісне деревообробне обладнання і освоювати нові високопродуктивні верстати — такі, як чотирьохсторонній стругальний С16М-4У.
На даний час підприємством випускається серійно слідуюче деревообробне обладнання:
⦁ верстат чотирьохбічний п'ятишпиндельний стругальний С16М-4У;
⦁ верстат комбінований К40М-1;
⦁ верстат токарний ТП40-1;
⦁ верстат стругальний фуговально-рейсмусовий СФР-4;
⦁ верстат шипорізний ОК-058.12;
⦁ верстат фрезерно-шліфувальний ФШ;
⦁ верстат кругло-палочний КПА50-2;
⦁ верстат токарний з копіром ТК-40;
⦁ верстат круглопильний Ц-40;
⦁ верстат багатопильний ЦМ.
Всі моделі верстатів пройшли державну атестацію і мають сертифікати відповідності.
ТОВ "Говер" також виготовляє на замовлення свердлувально - пазовальний верстат моделі СВП-1 з горизонтальним розміщенням шпинделя.

Список использованной литературы

1. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. Посіб.- 2-ге вид. перероб. І доп.- К., 2004.
2. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб./ За ред. Й.М. Петровича.- 2-ге вид. перероб. та доп. – К., 2002.
3. Варналій З.С, Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник. – К., 2004.
4. Економіка підприємства: Підручник М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та інші; За заг. Ред.. С.П. По кропивного – Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.:КНЕУ, 2004 – 528 с.,іл.
5. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ - 2000», 2001.-298 с.
6. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник Й.М. Петрович, І.О. Будішева, І.Г. Устінова та ін. За ред.. Й.М. Петровича - 3-тє вид., випр.- К.: Т-во «Знання». КОО, 2002.-405 с.

Просмотров: 113