Основні параметри і аналіз режимів електропередачі

ЭНЕРГЕТИКА

Основні параметри і аналіз режимів електропередачі

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Введення
1. Складання варіантів можливого виконання електропередачі й вибір найвигіднішого варіанта
1.1 Складання варіантів схем електропередачі, вибір числа ланцюгів і номінальної напруги
1.2 Вибір перетинів проводів повітряних ліній
1.3 Вибір схем електричних сполук і встаткування підстанції ГЕС і проміжної підстанції
1.4 Техніко-економічне порівняння варіантів виконання електропередачі й вибір доцільного
2. Розрахунок основних робочих режимів електропередачі
2.1 Режим найбільшої переданої потужності
2.2 Режим найменшої переданої потужності
2.3 Після аварійний режим
3. Синхронізаційні режими передачі
3.1 Синхронізація на шинах проміжної підстанції
3.2 Синхронізація на шинах передавальної станції
4. Основні техніко-економічні показники електропередачі
Висновок
Література

У даному дипломному проекті розглядається електропередача змінного струму надвисокої напруги з одною проміжною підстанцією, призначена для транспорту електричної енергії від вилученої гідроелектростанції (ГЕС).
На підставі вихідних даних складаються технічно можливі варіанти схеми електропередачі, для кожного з яких вибираються номінальні напруги її ділянок і перетину проводів, основне встаткування й схеми електричних сполук підстанції ГЕС і проміжної підстанції. Проводячи техніко-економічне порівняння декількох варіантів, вибирають найвигідніший варіант.
Для обраної схеми електропередачі проводяться розрахунки основних робочих режимів мережі й особливих режимів роботи. На підставі аналізу розрахованих режимів визначається потужність пристроїв, що компенсують, вибираються місця їхньої установки й проробляються схеми їхнього включення.
У заключній частині проекту визначаються основні техніко-економічні показники спроектованої електропередачі.

Список использованной литературы

1. Довідник по проектуванню електроенергетичних мереж / За редакцією Д.Л. Файбисовича. - К., 2006
2. Правила пристрою електроустановок - К, 2006
3.В.І. Ідельчик. Електричні системи й мережі. - К., 2004
4. Методичні вказівки по дипломному проекту "Далекі електропередачі надвисокої напруги". Зарудський Г.К., Рижов Ю.П. - К., 2007

Просмотров: 54