Перспектива збільшення економічності Зуєвської теплової електростанції за допомогою вибору оптимального режиму роботи енергоблоку

ЭНЕРГЕТИКА

Перспектива збільшення економічності Зуєвської теплової електростанції за допомогою вибору оптимального режиму роботи енергоблоку

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Теплові електростанції України становлять основу електроенергетики України. Споруджені в 60 - 80 рр. ТЕС мають 99 конденсаційних енергоблоків потужністю від 175 до 800 МВт установлені на 14 ТЕС і 3 ТЕЦ. При цьому понад 53% енергоблоків експлуатуються більше 200 тис. годин, що перевищує граничний установлений у світовій практиці рівень фізичного й морального зносу.
Ще гірше стан основного й допоміжного устаткування на теплоелектроцентралях. На деяких з них експлуатується обладнання, установлене ще в 50-і рр. Практично більша частина основного обладнання ТЕЦ фізично зношене й у ряді випадків морально застаріло.
Слід зазначити, що прискоренню фізичного зносу котельного обладнання сприяє якість вугілля, так за останні 20 років його зольність збільшилася з 26 до 35-38%, а теплота згоряння зменшилася з 21-22 МДж/кг до 17-19 МДж/кг.
Підвищення зольності вугілля привело до перевантаження систем пилеприготування котлів, ерозійному зношуванню поверхонь нагрівання, підвищенню аварійності, зниженню маневрених можливостей, погіршенню екологічних показників, значному збільшенню об'ємів золошлаковідтлавів.
Погіршення якості палива - енергетичного вугілля - зажадало збільшення спалювання висококалорійного палива: газу й мазуту, для підтримки стійкого горіння вугілля в топках котлів, а з огляду на безупинно зростаючі світові ціни на газ і мазут, Україна однаково повернеться до використання українського вугілля.
У результаті цього значна кількість енергоблоків не можуть розвити проектну потужність, і тому вони були перемаркіровані на менше значення потужності. Як приклад, можна розглядати блоки 300 МВт Зуєвської ТЕС, які в цей час несуть навантаження рівне 275 Мвт, це відбувається в результаті спрацювання устаткування, а також погіршення якості палива.
В Україні після 1990 року практично не вводяться нові потужності. З огляду на фінансовий стан країни й галузі, а також те, що закордонні інвестори не проявляють зацікавленості в розвитку електроенергетики України, немає підстав думати, що в найближчі 5-10 років буде початок будівництва нових ТЕС.
При цьому варто врахувати, що створення нових електростанцій, що споживають органічне паливо, можливо тільки за умови розвитку паливної бази країни або значного збільшення імпорту палива з Росії й інших країн.
Однак ні перший, ні другий шлях для України по економічних і фінансових умовах неможливі.
Тому для збереження й забезпечення енергетичної безпеки країни необхідно здійснити реконструкцію існуючих ТЕС країни з метою продовження терміну служби встаткування на 15-20 років, підвищення його економічності й екологічності. Реабілітація повинна забезпечити продовження строку експлуатації обладнання й підвищити економічність на 3-4%[11].
Одним зі шляхів збільшення економічності станції є:
- вибір оптимального режиму роботи НПК і енергоблоку в цілому;
- розробка СТД НПК ;
- оцінка відкладень у трубках конденсатора на параметри роботи НПК;
Даний дипломний проект розглядає перспективу збільшення економічності Зуєвської ТЕС за допомогою вибору оптимального режиму роботи енергоблоку.

Список использованной литературы

1. Попирін Л.С. Математичне моделювання й оптимізація теплоенергетичних установок.- М. Енергія, 1978.- 416с.
2.Рижкин В.Я. Теплові електричні станції. - М.: Енергоатоміздат, 1987.-328 с.
3. Горщиків А.С. Техніко - економічні показники теплових електростанцій. - М. : Енергоатоміздат, 1984- 240с.
4. Форма №3 - тех за 2006 рік роботи Зуєвської ТЕС.
5.Шелепов І.Г., Міхайский Д.В. Про деякі проблеми оцінки енергозбереження при експлуатації застарілого обладнання ТЕС. Східно-європейський журнал передових технологій, Х.,1/2(19), 2006, с.173-175.
6. Шелепов І.Г., Міхайский Д.В. Павленко А.В. Кедь О.В. Модернізація режимів експлуатації ТЕС із урахуванням якості палива. Східно-європейський журнал передових технологій, Х.,6/2(18), 2005, с.144-148.
7. Норми втрат палива, електроенергії й пари при пусках енергоблоків потужністю 160, 200, 300, 500 і 800 Мвт теплових електростанцій, НР 34 - 70 - 105 - 86, М.; Союзтехэнерго, 1987.
8. Шелепов І.Г., Зарубу В.К., Яцкевич С.В. Теплоенергетичні установки електростанцій (дослідження й розрахунок низькопотенційних комплексів ТЕС і АЕС) //.K. УМКВО, 1993, - 200с.
9 Шелепов І.Г., Міхайский Д.В. Діагностування конденсаторів парових турбін на основі рівняння теплопередачі // Восточно-Європейський журнал передових технологій,”Технологічний центр” Харків 2003, №5(5), с.74-77
10 10. Баран Л.С., Ратнер Ф.З. Визначення оптимальних строків чищень конденсаційних установок парових турбін. Праці ЦКТИ, 1984, вип.214, с. 13-19.
11. Визначення на обчислювальній машині забруднення трубок конденсатора турбіни 500 Мвт ХТГЗ//- Електричні станції, 1976, №1, с. 78-79.
12. Ходирев В.Л. Вплив швидкості зниження економічності на оптимальні строки профілактичного обслуговування теплообмінного встаткування ТЕС//- Звістки Вузов, серія Енергетика.1979, №10.
13. Єрмаков В.С., Ходирев В.Л. Дослідження динаміки збитку від забруднення трубок конденсаторів парових турбін //- Електричні станції, 1983, №1, с. 21-25.
14. Берман Л. Д., Зернова Е. П. Провідні вказівки по тепловому розрахунку поверхневих конденсаторів потужних турбін теплових і атомних електростанцій // М.: СПО Союзтехэнерго 1982, с.105
15. Коновалів Г.М., Канаєв В.Д. Нормативні характеристики конденсаційних установок парових турбін // М.: СЦНТИ Союзтехенерго, 1974, 32с.
16. Александров А.А. ,Григор'єв Б.А. Таблиці теплофізичних властивостей
води й водяника пари // М.: МЭИ, 1999.
17. Буглаєв В.Т., Лифшиц М.Н., Татаринцева Т.И. Деякі особливості процесу відкладень у трубах конденсаторів ПТУ.// Звістки вузів, серія Машинобудування, 1983, №7, с. 56-59.
18. Шелепов І.Г., Міхайский Д.В. Дослідження впливу режимів роботи НПК на ефективність роботи енергоблоку // Східно-Європейський журнал передових технологій,”Технологічний центр”, Харків 2005, №3(2), с.122-125.
19. Артюх С.Ф., Дуель М.А., Шелепов І.Г. Основи автоматизованих
систем керування енергогенеруючими установками електростанцій. Харків. 1998.-332с.
20. Артюх С.Ф., Дуель М.А., Шелепов І.Г. Автоматизовані системи керування електрогенеруючими установками електростанцій. Харків. 2000.-448с.
21. Берман С.С. Теплообмінні апарати й конденсаційні пристрою турбоустановок. - М. МАШГИЗ. 1959. 472с.
22. Берман С.С., Розрахунок теплообмінних апаратів турбоустановок. М. - Л. Госенергоіздат. 1962.-240с.
23. Блюдов В. П. Конденсаційні пристрої парових турбін. М. - Л. Госенергоіздат. 1951.-207с.
24. Бродів Ю. М, Аронсон К.Д., Ниренштейн М.А. Концепція системи діагностики конденсаційної турбіни. Теплоенергетика. 1997. №7 - 34-39с.
25. Бродів Ю.М, Підвищення ефективності й надійності теплообмінних апаратів паротурбінних установок. Теплоенергетика №1. 1998. -25-29с.
26. Шелепов И.Г. Теплові схеми теплоенергетичних установок електростанцій . Київ: 1991,275с.
27. Вукалович М.П., Ривкін С.Л., Александров А.А. Таблиці теплофізичних властивостей води й водяної пари. Видавництво стандартів М.: 1969,408с.
28. Безуглий В.Д. Звіт про науково-дослідну роботу: Розробка композицій і технологія її застосування для зняття органічних відкладень із внутрішньої поверхні труб конденсаторів. Харків, 1993,40с.
29. Капелович Б.Е., Експлуатація паротурбінних установок. М.: Енергія, 1997, 288с.
30. Лейзерович А.Ш.,Сорокін Г.К. Розробка стандарту по пристосуванню тепломеханічного устаткування енергоблоків ТЕС до діагностування. Теплоенергетика №5. 1993. -62-64с.
31.Удосконалювання турбоустановок методами математичного моделювання. Міжнародна науково-технічна конференція (18-22 вересня 2000р.), тези доповідей. Інститут проблем машинобудування ім.А.Н.Підгірського НАН України.-Харків.2000.-244с.
32. Цернер В., Андреа К. Завдання діагностики парових турбін і система діагностики « СИМЕНС». Теплоенергетика №5 1993. -65-73с.
33. Шелепов І.Г., Зарубу В.К., Палагін А.А., Теплові схеми (теплоенергетичних установок електростанцій). Основи проектування й аналіз. -київ. Вища школа. 1991. -260с.
34. Шелепов І.Г. Теплоенергетичні установки електростанцій. Структура, устаткування й методи розрахунку теплових схем. Інститут системних досліджень України. Київ. 1993. -276с.
35. Шелепов І.Г., Зарубу В.К., Артюх С.Ф., Дуель М.А. Теплові й атомні електростанції й установки ( математичні моделі для проектування й експлуатації) - К.: УМК В 1992. - 304с.
36. Шелепов І.Г., Міхайський Д.В. «Дослідження параметрів роботи низькопотенційного комплексу ТЕС і АЕС». Х.: НТУ ХПІ.2005.
37. Методична допомога з виконання роздягнула «Екологічна оцінка технологічного процесу по виробництву». - Х.: УІПА 1997,28с.
38. Промоскаль В.И. Дипломне проектування. Методичні вказівки по виконанню розрахунку припустимих газоаерозольных викидів ТЕС і АЕС -Х.: 1989, 30с.
39. Князевський Б.А.,Долін П.А. Охорона праці - М.: Вища школа., 1982, 312с.
40. Коропів Б.Д., Ковишло В.Е. Довідник по гігієні праці. Ленінград. Медицина. 1997, 446с.
41. Методична вказівка. Методи пожежогасіння. -Х.: 2000, 48с.
42. Методична допомога з виконання роздягнула «Екологічна оцінка технологічного процесу по виробництву». - Х.: УІПА 1997,28с.
43. Правила техніці безпеки при експлуатації електроустановок. - М.: Енергоїздат. 1982, 160с.
44. Сніп частина 2, 58-78 Шум. Загальні вимоги. Медицина. 1978, 82с.
45. Сніп частина2, - 4-79 Природне й штучне висвітлення. Світлотехніка. 1979, 129с.
46. ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.005-88 Повітря робочої зони. Загальні санітарно - гігієнічні вимоги.
47. Іванов В.Г., Іванов С.В., Рубан Ю.С., Кожухів С.Д. Охорона праці в електроустановках. - Х.1997.
48.Ткачук К.Н., Іванчук Д.Ф., Субарно Р.В., Степанов А.Г. «Довідник по охороні праці на промисловому підприємстві».-К.:Техніка, 1991.- 285с.
49. ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.026-76 Кольори сигнальні й знаки безпеки.
50. ДСН 3.3.6.042 - 99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
51. Сніп 2.09.02 - 85 Виробничі будинки.
52. Лагутцев А.Р. Методика оцінки конкурентноздатності продукції і її особливості в енергетичному виробництві. Х.: УІПА 1999,13с.
53. Лагутцев А.Р. Методична вказівка по виконанню економічної частини дипломного проекту. Х.: УІПА 2003,16с.

Просмотров: 80