Мережі електропостачання

ЭНЕРГЕТИКА

Мережі електропостачання

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


1.Вступ
2.Розрахунок падiння напруги в мережах електроосвiтлення.
3.Розрахунок струму однофазного короткозамкнення, та перевiрка умов спрацювання захистного аппарата при однофазному замкненнi.
4.Органiзацiйно-економiчний роздiл.
4.1Розрахунок капiтальних витрат на електроустаткування.
4.2Розрахунок матерiальних витрат на проведення капітального ремонту.
4.3 Штати персоналу ,обслуговуючого електроустановку.
4.4 Розрахунок рiчного фонду заробiтньоi плати обслуговуючого персоналу.
4.5 Технiко-економiчне обґрунтування проекту.
5. Охорона працi та протипожежна безпека.
5.1 Технiчнi заходи ,що створюють безпечнi умови виконання робiт.
5.2 Засоби захисту.
5.3 Розрахунок заземлюючого пристрою.
5.4 Протипожежнi заходи та вiдомiсть протипожежного iнвентаря.
6.Лiтература.
7.Перелiк стандартiв.

Розвиток економіки нашої країни нерозривно зв`язано з електрифікацією усіх галузей народного господарства. Головним напрямком економіки та соціального розвитку країни на період до 2009 року передбачено довести в 2008 році виробітку електроенергії до 1840-1880 млрд. кВт на годину, в тому числі на атомних електростанціях до 390 млрд. кВт на годину, забезпечити подальший розвиток енергетичних потужностей. В європейській частині країни шляхом введення в експлуатацію нових атомних та гідроелектростанцій.
Зі зростанням промисловості та житлово-суспільних будівництв в містах з`являється необхідність в спорудженні нових міських електричних сітей та підстанцій та до них висуваються все більш високі вимоги надійного та безперебійного постачання електроенергією споживачів.
Однією з найважливіших задач є перетворення житлово-суспільних господарств в високомеханізовану та надійно працюючу галузь народного господарства.
Широке впровадження механізації та автоматизації виробництва – одна з основ підвищення виробничого процесу.
Автоматизація виробничих процесів знаходить все більше використання на міських підприємствах. Загальне використання автоматики дозволить скоротити витрати електроенергії, а також забезпечить надійну роботу електроприймачів.

Список использованной литературы

1. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Видавництво «Основа», 252004 м. Київ, вул. Пушкінська, 19. Головне підприємство РВО «Поліграфкнига», 252057 м. Київ, вул. Довженка, 3. ДНАОП 0.00-1.21-98. Київ 1998 р.
2. Электроснабжение гражданских зданий и комунальных предприятий. Под редакцией И.Е.Цегельмана. Изд-во «Высшая школа», 101430 Москва. Москва 1988 г.
3. Техника безопасности при работе в электроустановках. Под редакцией А.А.Воронина, Н.Ф.Шибенко. Издательство «Высшая школа», Москва 1979 г.
4. «Правила технической эксплуатации электроустановок и потребителей» и «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Министерство энергетики и электрификации СССР. Издательство «Атомиздат», Москва 1974 г.
5. Система техобслуживания и ремонта оборудования химической промышленности. Под редакцией Н.А.Азарова. Издательство «Химия», Киев 1986 г.
6. Справочник по электрооборудованию предприятий в 2-х томах. Под редакцией Р.Л.Федорова. Издательство «Энергоиздат», Москва 1973 г.

Просмотров: 62