Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

ЭНЕРГЕТИКА

Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Вступ
1 Характеристика об’єкту енергообстеження
1.1 Призначення об’єкту у структурі бюджетних організацій м. Суми
1.2 Характеристика режиму роботи об’єкту
1.3 Інструментальне обстеження
1.4 Основні системи енергопостачання, що забезпечують роботу об’єкта
1.4.1 Система теплопостачання
1.4.2 Гаряче водопостачання
1.4.3 Система електропостачання
1.4.4 Система водопостачання та водовідведення (каналізації)
1.5 Стан конструктивних елементів будівлі об’єкта
2 Розрахунковий аналіз дійсного стану досліджуваних енергосистем
2.1 Аналіз обсягів енергоспоживання
2.1.1 Теплопостачання
2.1.2 Аналіз обсягів споживання електричної енергії
2.1.3 Аналіз обсягів водоспоживання
2.2 Результати візуального та інструментального обстежень об’єкту
2.3 Розрахунковий аналіз системи опалення
2.3.1 Порівняльний аналіз фактичного термічного опору огороджувальних конструкцій з нормативним
2.3.2 Розрахунок тепловтрат приміщень
2.3.3 Розрахунок системи опалення
2.4 Розрахунковий аналіз системи освітлення
2.4.1 Розрахунок системи освітлення
2.4.2 Розрахунок споживання електроенергії в системі освітлення
3 Представлення енергозберігаючих заходів та їх розрахунковий аналіз
3.1 Представлення енергозберігаючих заходів по система
3.1.1 Енергозберігаючі заходи в системі теплопостачання
3.1.2 Енергозберігаючі заходи в системі освітлення
3.1.3 Енергозберігаючі заходи в системі водопостачання
3.2 Розрахунковий аналіз енергозберігаючих заходів
3.2.1 Розрахунковий аналіз заходів в системі теплопостач
3.2.2 Розрахунковий аналіз заходів в системі електропостачання
4 Економічна частина
4.1 Економічні розрахунки енергозберігаючих заходів
4.1.1 Розрахунки терміну окупності заміни віконних конструкцій
4.1.2 Розрахунки терміну окупності системи регулювання для
системи опаленням
4.1.3 Розрахунки терміну окупності заміни ламп розжарення на енергозберігаючі лампи Osram Dulux
4.2 Оборотні кошти
5 Охорона праці
5.1 Забезпечення на робочих місцях санітарно-гігієнічних умов
5.2 Забезпечення на робочих місцях нормованого освітлення
5.3Електробезпека
5.4 Пожежобезпека
5.5 Боротьба зі шкідливою дією шуму і вібрації
5.6 Розрахунок рівня шуму від пральної машини
6 Програмування на ЕОМ
Висновки
Список використаних джерел

Питання енергозбереження в комунальній сфері стоїть надзвичайно гостро. Це перш за все пов’язано з недостатнім фінансуванням даної галузі. Обладнання систем тепло-, електро-, водо забезпечення в значній мірі застарівше. Будівлі не відповідають сучасним вимогам з теплопередачі.
В системах освітлення до цього часу широко використовуються лампи розжарення. Відсутня автоматизація керування освітленням.
Тепловтрати в більшості випадків перевищують встановлені норми через високу теплопровідність огороджуючих конструкцій будівель.
Споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в Україні характеризується відносно невисокою ефективністю. Питання підвищення енергоефективності на підприємствах та установах України становиться все більш актуальним. Вони виявилися не підготовленими до роботи в нових економічних умовах, ускладнених економічною кризою та загальним спадом виробництва. Особливо ситуація погіршилась у зв’язку з переходом на світові ціни на енергоносії.
У загальному балансі виробництва електроенергії енергія АЕС складає майже 50%. Через 10-15 років необхідно буде модернізувати або закривати частину блоків (буде вироблений гарантійний термін 30 років) і стан з енергоресурсами ще більш погіршиться. Для Сумської області ця проблема ще більш актуальна – тільки 20% власних енергоресурсів, і 15% – власної електрогенеруючої потужності електростанцій. Наростити видобуток власних енергоресурсів і виробництво електроенергії в значних об’ємах в недалекому майбутньому не представляється можливим через обмеженість фінансових ресурсів. Тому у Сумській області впродовж останніх років ведеться планомірна, цілеспрямована робота з енергозбереження.
У Сумській області налічується 3481 об’єкт бюджетної сфери. Рівень ефективності використання енергії якими залишається низьким.
Для більш поглибленого розгляду вище перелічених проблем, об’єктом обстеження в даній роботі була вибрана система енергозабезпечення ДНЗ №7. Рішення цієї проблеми бачиться у комплексному розгляді всіх складових, а саме, знайти шляхи економії ресурсів на споживання різних видів енергії за рахунок впровадження технологій, котрі в процесі своєї роботи змогли б одночасно покрити потреби різних споживачів енергії з відповідними режимами їх роботи.
Метою роботи є:
- визначення стану використання енергетичних ресурсів;
- визначення потенціалу заощадження енергетичних ресурсів;
- зниження щорічних фінансових витрат на енергетичні ресурси шляхом розробки і обґрунтування енергозберігаючих заходів для раціонального використання енергії;
- економічне обгрунтування впровадження науково-технічних розробок, які зменшують витати енергоносіїв, ефективність яких підтверджена експлуатацією.

Список использованной литературы

1 Основи охорони праці В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.
2 ДБН В.2.5-28-2006. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение. - Утв. от 15 мая 2006 г. - К.: Минстрой Украины, 2006. - 78 с.
3 ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. - На заміну СНиП ІІ-3-79. Введ. 09.09.2006 р. - К.: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006. -72 с.
4 Норми витрат електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України. - К.: ВАТ «УкрНДІнжпроект», 1999. - 90 с.
5 Расчёт систем центрального отопления/ Р.В. Щекин, В.А. Березовський, В.А. Почанов. - К.: В. ш., 1975.
6 СНиП II-4-79 (с изменениями). Естественное и искусственное освещение. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
7 7 ГОСТ 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони»
8 В.П. Грузинов, В.Д.Грибов.М. «Экономика предприятия»- «ЮНИТИ», 1997г.- 310 с.
9 Золоторев А.И. Эфективное использование оборотных средств. - Экономика Украины, 1998.280 c.
10 В.М. Семёнов. «Экономика предприятия» В.М. М. .: Филинъ, 1997. – 272 с.
11 Бригхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: "Молодь", 1997.-323с.
12 Девід Маккормік «Секреты работы в Word, Windows, Excel», Харків 2007.

Просмотров: 67